Інтернет-магазин Укулеле.укр https://укулеле.укр, далі «Продавець», відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, надає «Покупцеві» сервіс для здійснення покупок музичних інструментів та аксесуарів в асортименті на умовах, наведених нижче:

Загальні положення

Публічний договір купівлі-продажу встановлює для Покупців рівні умови купівлі Товару.

Публічна оферта – пропозиція Продавця будь-якому Покупцеві укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, передбачених цим Публічним договором, відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Товар – музичні інструменти та аксесуари, струни, чохли, комутація, а також подібні вироби, представлені в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://укулеле.укр.

Істотний недолік – порушення цілісності Товару, яке обумовлює неможливість або неприпустимість коректного його цільового використання, що виникли з вини Продавця, які після їх усунення з'являються знову з причин, що не залежать від Покупця і при цьому мають одну з ознак, наведених нижче:

 • недолік має непереборний характер;
 • ремонт потребує понад 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
 • Недолік принципово змінює властивості Товару.

Згода з Публічним договором

Покупець підтверджує повне та безумовне прийняття Публічної оферти, здійснивши замовлення Товару одним із способів, наведених нижче:

 • зробивши замовлення через кошик в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://укулеле.укр/checkout;
 • здійснивши замовлення за допомогою надсилання повідомлення на адресу електронної пошти або за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними за веб-адресою https://укулеле.укр/contact-us/;

Цей публічний договір набирає чинності та є укладеним без подальшого двостороннього підписання з моменту отримання Продавцем Замовлення від Покупця.

Про товар

Для активації договору купівлі продажу Продавець передає Покупцеві запитуваний Товар з асортименту, а Покупець приймає та оплачує Товар відповідно до положень цього Публічного договору.

Основні характеристики та технічні характеристики кожного Товару розміщено в публічному доступі в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://укулеле.укр/.

Якість та Гарантія

Якість Товару в асортименті інтернет-магазину https://укулеле.укр/ відповідає міжнародним стандартам та технічним умовам, встановленим офіційною сертифікаційною документацією, в якій подано вимоги до його якості та критерії відповідності еталонним зразкам.

Продавець надає документацію про гарантійні зобов'язання на Товар, що діє в межах строку, вказаного компанією-виробником Товару.

Якщо Покупець виявляє недоліки Товару протягом терміну дії гарантійних зобов'язань, він має право:

 • часткове зниження вартості товару;
 • безкоштовний ремонт Товару у зазначений гарантійним документом термін;

Протягом терміну дії гарантійних зобов'язань, а також після закінчення цього терміну доставка Товару для ремонту та усунення недоліків здійснюється за рахунок Покупця.

Доставка Товару

Доставка Товару проводиться по всій території України способами, передбаченими в інтернет-магазині, ознайомитись з якими можна на сторінці https://укулеле.укр/shipment-payment/.
За безпеку Товару під час доставки повну відповідальність несе Продавець, аж до моменту його передачі Покупцю.
При здійсненні доставки Товару третіми особами - службою доставки кур'єром або експедиторською компанією повну відповідальність за збереження Товару несе зазначена третя особа, аж до моменту передачі Товару Покупцеві.

Доставка товару Покупцеві здійснюється у наступні терміни:

 • протягом 1-2 (одного-двох) робочих днів з моменту підтвердження реєстрації Замовлення за умови наявності Товару на складі у Продавця;
 • у строк, узгоджений Покупцем та Продавцем в індивідуальному порядку.

Товар переходить в абсолютне право володіння до Покупцю в останній момент оплати 100 (ста) % вартості Товару будь-яким передбаченим способом.

Вартість та оплата Товару

Актуальна вартість Товару на момент здійснення Замовлення вказана в інтернет-магазині https://укулеле.укр/, що підтверджується Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

Покупець оплачує Товар у такому порядку:

 • за наявності Товару на складі у Продавця Покупець оплачує 100 (сто) % його вартості у день отримання Товару;
 • при здійсненні попереднього замовлення, Покупець оплачує протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення не менше 70 (сімдесяти) % від загальної суми вартості Товару, що залишилися 30 (тридцять) % від загальної суми вартості Товару Покупець оплачує в день отримання Товару, до фактичної його передачі.
 • оплата товару при отриманні передбачена службою доставки

Оплата на підставі виставленого Продавцем Покупцеві рахунку або іншим чином узгодженим способом.

Усі розрахункові платежі здійснюються у національній грошовій валюті України – гривні.

Оплата Товару може здійснюватися одним із способів, наведених нижче:

 • готівкою;
 • шляхом перерахування коштів на банківський рахунок продавця;
 • за допомогою онлайн платежів.

Продавець має право здійснити продаж Товару з розстрочкою платежу, умови та порядок якого визначаються Продавцем та вказані на сторінці https://укулеле.укр/credit/.

Відповідальність сторін

За порушення зобов'язань Публічного договору Продавець та Покупець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Порушивши термін здійснення платежу, зазначений Публічним договором, Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю пеню, розмір якої відповідає подвійній обліковій ставці Національного банку України та нараховується за кожний день прострочення платежу.

Якщо Продавець за своєю ініціативою достроково та в односторонньому порядку припиняє виконання своїх зобов'язань Публічного договору до моменту доставки Товару Покупцю, він зобов'язаний повернути Покупцю 100 (сто) % попередньої оплати.

Нарахування та виплата пені чи штрафу не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за публічним договором.

У разі виникнення обставин непереборної сили та форс-мажору Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічним договором.

Строк дії Публічного договору

Цей Публічний договір набирає чинності з моменту його вчинення Покупцем Замовлення будь-яким із зазначених у договорі способів та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань.

Дія Публічного договору може бути достроково припинена:

 • за взаємною згодою Сторін;
 • з ініціативи Покупця, який повідомляє про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;
 • за рішенням суду;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажору, що має бути підтверджено відповідним офіційним документом.

Додаткові умови

Невиконання або неналежне виконання умов Публічного договору спричиняють виникнення спорів, що вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Суперечки, які не врегульовані шляхом проведення переговорів, передаються на розгляд до судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

У випадках, які не врегульовані цим Публічним договором, Сторони діють відповідно до чинного законодавства України.

З моменту оформлення Замовлення Покупець підтверджує, що він повідомлений про включення особистих персональних даних, добровільно наданих Продавцю, до бази персональних даних «Клієнти».

Покупець дає Продавцю інформовану згоду на обробку наданих персональних даних згідно з оголошеною метою їх обробки відповідно до чинного законодавства України. Також Покупець підтверджує, що він ознайомлений із правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

Покупець дає поінформовану згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років з моменту оформлення Замовлення та передачі персональних даних.

Покупець дає поінформовану згоду на доступ до персональних даних, включених до бази персональних даних «Клієнти», третім особам у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та не вимагає повідомлення про передачу зазначених персональних даних, якщо така передача здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором .

Претензії та гарантійний ремонт

Претензії від Покупців приймаються Продавцем на електронну пошту: info@укулеле.укр

тел.: +380 67 421 96 26

Дата останньої зміни: 31 липня 2022 р.